Tietoa kuvaohjelmalaista

Vuoden 2012 alussa voimaantullut Kuvaohjelmalaki velvoittaa televisio-yhtiöitä, elokuvateattereita ja tallenteiden tarjoajia luokittelemaan kaikki yleisölle välitettävät ohjelmat. Luokittelulla arvioidaan ohjelman tai pelin lapsille haitallinen sisältö, kuten väkivalta tai seksi. Luokitteluita saavat tehdä ainoastaan Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen kouluttamat luokittelijat tai MEKU:n työntekijät.

Kun ohjelma tai peli on luokiteltu, se pitää merkitä uusilla ikärajamerkinnöillä, ennen kuin sitä esitetään tai levitetään yleisölle. Luokitellun ikärajan lisäksi ohjelman yhteyteen merkitään sisältösymbolilla minkälaisten sisältöjen vuoksi ohjelmalle on annettu ikäraja.

Ohjelmista voi antaa palautetta

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus ylläpitää Ikärajat.fi tietokantaa, josta voi hakea tietoa elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien ikärajoista ja niille ikärajat antaneista luokittelijoista. Järjestelmän kautta kuluttajat voivat kommentoida ohjelmia ja antaa luokitteluista palautetta. Uuden kuvaohjelmalain mukaan luokittelu voidaan myös tarvittaessa muuttaa, jos se on annettu väärin.

Palautteesta

Käyttäessäsi Suomen luokittelupalvelua ohjelmien saama palaute ei kuormita yrityksesi julkisuuskuvaa tai henkilöidy yrityksesi työntekijöihin vaan jää niin halutessasi Suomen luokittelupalvelun vastattavaksi.

Pidämme huolen luokittelijoidemme jaksamisesta ja ammattitaidosta jatkuvalla koulutuksella ja työnohjauksella.

Valitsemalla meidät kumppaniksemme vähennät vääriä luokitteluita ja niiden aiheuttamia mahdollisesti kalliita uudelleenmerkitsemisiä.